Sve poruke, grafika i dizajn veb stranica GMP Kompani d.o.o. Banja Luka, te objave cijena, štamparske greške i druge greške služe isključivo za lično informisanje kupaca.
Korišćenje podataka je na sopstveni rizik. GMP Kompani d.o.o. Banja Luka ne preuzima odgovornost za sadržaje na veb stranicama na koje se ukazuje putem linka.
Proizvođač zadržava pravo konstruktivnih izmjena na samim modelima namještaja, ne remeteći time njihov opšti karakter.
Svi podaci ove ponude uživaju zaštitu u skladu sa zakonom o autorskom pravu.