Za sve artikle iz naše ponude vrijedi jednogodišnja garancija. Dogodi li se da je artikl promjenio svojstva unutar garantnog roka, a što proizilazi iz nepridržavanja propisanih postupaka njege i održavanja, GMP Kompani ne odgovara za nastala oštećenja.
U protivnom proizvod možete reklamirati i on će biti servisiran ili zamjenjen za isti ili srodni artikl.
Ispravnost primljene robe u količini i cjelovitost potvrđujete potpisom na otpremnici.