U skladu s važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka, popunjavanjem obrasca kandidat daje pristanak za prikupljanje i obradu svih navedenih ličnih podataka, a u svrhu mogućeg zapošljavanja Sve informacije koje se unesu u obrazac će biti tretirane kao povjerljive i kao poslovna tajna i koristiće se isključivo u svrhu selekcije za određeno radno mjesto.