Mikro, mala i srednja poduzeća u Bosni i Hercegovini imaju potencijal da stvaraju rast i otvaraju nova radna mjesta. S ciljem jačanja ekonomije BiH, EU4Business projekat Europske unije potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentisanih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj.

Za ovu svrhu, ukupno 10 miliona eura namijenjeno je putem dodjele bespovratnih sredstava.

Krajnji korisnici su mikro, mala i srednja poduzeća, farmeri i poduzetnici, sa posebnim naglaskom na mlade, žene i ugrožene grupe. Projekat se također bavi poboljšanjem poslovnog okruženja u BiH. Rezultati će se mjeriti novim radnim mjestima te povećanim izvozom i prodajom, kao i boljim korištenjem EU fondova.

EU4Business projekat vrijedan je 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. 

Naziv projekta: Proširenje asortimana proizvoda, modernizacija proizvodnog procesa i digitalizacija

Lokacije na kojima se implementira projekat: Banja Luka

Oblast: Izvozno-orijentisani sektori

Sektor(i): Drvoprerađivački sektor

Kratak opis projekta: GMP Kompani nastoji ojačati konkurentske prednosti i bolje se pozicionirati na zahtjevnom tržištu ponude namještaja u EU. Projekat će omogućiti uvođenje visokokvalitetnih proizvoda (od kože ili platna sa inovativnim dizajnom), osavremenjivanje proizvodnog procesa i digitalizaciju poslovanja. U okviru projekta, firma će nabaviti nove mašine koja će omogućiti izradu proizvoda inovativnog dizajna i racionalizaciju postojećeg proizvodnog procesa (npr. računarska izrada šablona od iverice i njihovo memorisanje za potrebe buduće proizvodnje). Dodatno, uvest će se digitalizacija upravljanja poslovnim procesima i e-trgovina. Povećanje obima proizvodnje omogućit će dodatno zapošljavanje radnika u ovoj kompaniji.

Projekat provode: GMP kompani d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta (u KM) : 373.250,00 KM

Odobrena sredstva (u KM): 135.500,00 KM

Vrijeme trajanje projekta: 10 mjeseci